Lütt Matten de Has

mp3 anhören CD buch

Die Noten zu "Lütt Matten de Has":

Lütt Matten de Has

Lütt Matten, de Has,
de mak sik en Spaß,
he weer bi´t Studeeren,
dat Danzen to lehren,
un danz ganz alleen
op de achtersten Been.

Keem Reinke, de Voß
un dach: „Das en Kost!“
un seggt: „Lüttje Matten,
so flink oppe Padden?
Un danzst hier allen
oppe achtersten Been?

Kumm, lat uns tosam!
Ik kann as de Dam‘.
De Kreih, de speelt Fitel;
denn geiht dat kanditel;
denn geiht dat mal schön
op de achtersten Been!“

Lütt Matten gev Pot.
De Voß beet em dot
un sett sik in Schatten,
verspies‘ de lütt Matten.
De Kreih, de kreeg een
vun de achtersten Been

Text: Klaus Groth (1819 – 1899)
Melodie: Karoline Wichern (1836 – 1906)
u.a. in: — Was die deutschen Kinder singen (1914 , hochdeutsche Fassung) —


mp3 anhören CD buch

Die Noten zu "Lütt Matten de Has":

Lütt Matten de Has
Liederthema: Kinderlieder
Liederzeit: (2004)
Schlagwort: | |
- - - -