Fresch op met hellem Klang (Alaaf mie Kölle)

Volkslieder » Mundart, Niederdeutsch und Dialekte »

Fresch op, fresch op, met hellem Klang
dat Leed vun Kölle gesunge,
Wat meer em Hätz ald johrelang
bal leis, bal laut geklunge.
Et lidd op Stadt un Dom un Rhing
vun Gklöck un Glanz ne Sching
Et singk un klingk em heimsche Klaaf:
Alaaf, mie Köllen, alaaf!

Wem kölsche Sproch un kölsch Gemöt
sie Mutter met dät gevve,
Wem he sie Kinderglöck geblöht
däm löhsch un laach et Levve.
Sie’ Köllen eß sing ganze Welt,
Humor sie God un Geld
Hä tuuschte nit me’m richste Graf:
Alaaf, mie’ Köllen alaaf

Wer Heimat he un Fründe fung
wellt nie vun Kölle trecke
Wie dröcklich sprich he ald un jung
un Loß laach aller Ecke
En iwig Glöck wähd deer zom Luhn,
do, aller Städte Krun
Ich sing treu deer bis zom Grav:
Alaaf, mie Köllen, alaaf

Text: Wilhelm Räderscheidt alias „Ohm Will“ (1866-1926)
Musik: ohne Angaben – Karneval
in Kölsche Lieder , Köln , ca. 1930