Jahr: 1930

Su vill et och zo drinke gitt, Ov söß, ov soore Wing, Ov fein Likör, ov fiese Sprit, Ov Sec, ov spansche Wing: Et eß doch nix esu apaat, Als Beer op uns’re kölsche Aat, Et eß dat beste op der Äd, Dröm kölsche Jung un Mäd: Fott met dem …

Su vill et och zo drinke gitt (Alaaf de Kölsche Aat) Weiterlesen »

Karnevalslieder | Mundart, Niederdeutsch und Dialekte | Schuster | 1930


Wat eß dat? Wat eß loß? En dr Achterstroß, ’ne Knubbel Minsche steiht un wat do vör sich geiht, kein Deufel weiß Bescheid. Alles eß verschreck, jeder frög wie jeck, wo kütt dä Rauch bloß her. Un paar Minutte drop, do woß ald jeder dat Malör. Em drette Stock am …

Wat eß dat Wat eß loß (Kut erop) Weiterlesen »

Feuerwehrlieder | Karnevalslieder | Mundart, Niederdeutsch und Dialekte | Raucherlieder | 1930


(Et Männerquartett)

‚Nen Esel, e Kalv un ’nen Hahn mit der Katz, juchhe! Die hatten sich ens op der Meß gesatz, juchhe! Do sät der Herr Esel: „Wie wör dat su nett, Mer mäte zu veer he e Männerquartett!“ Juchhe, juchhe, juchhe! Do stalt sich der Hahn op die Hinterbein, kikeriki! Un sät: …

Nen Esel e Kalv un nen Hahn mit der Katz Weiterlesen »

Mundart, Niederdeutsch und Dialekte | | 1930


Meer setzen bovven ungerm Daach genöglich op d´r Läuv Dä Pechdroht flutsch, dä Spannreem kraach, dä Schweiß driev uns vum Häuv. Am Stivvelchen do fählt ’ne Stropp, dä Schohn dä kritt de Mul gestopp, he dä Pantuffel weed gebödt, dä Stivvel kritt neu Ödt Mer lappe, mer pappe schlon kräftig …

Mer setzen booven (Wat de Geselle verzälle) Weiterlesen »

Mundart, Niederdeutsch und Dialekte | Scherzlieder | Schuster | | 1930


Mer höt et fän un no – der Fasteleer eß do Alaaf Colonia – ein dreifach hip hurra! Et Feber einer pack – mer wirf sich en der Lack Geit op en Sitzung dann – als feine Mann Zuesch kütt ene Tusch – un alles hält sich kusch Weil do …

Mer höt et fän un no (Op der Sitzung) Weiterlesen »

Karnevalslieder | Mundart, Niederdeutsch und Dialekte | 1930


Fresch op, fresch op, met hellem Klang dat Leed vun Kölle gesunge, Wat meer em Hätz ald johrelang bal leis, bal laut geklunge. Et lidd op Stadt un Dom un Rhing vun Gklöck un Glanz ne Sching Et singk un klingk em heimsche Klaaf: Alaaf, mie Köllen, alaaf! Wem kölsche …

Fresch op met hellem Klang (Alaaf mie Kölle) Weiterlesen »

Karnevalslieder | Mundart, Niederdeutsch und Dialekte | 1930


 En Schör voll Karmenade Jung, da ´ß e Seil, wat trick Un meer sin engelade Die ganze kölsche Klick Meer liene uns ne Schwenker Wann franzelig och de Mau ne richt´ge Lievverrenker V´leich finge meer och en Frau Kavelöres, he ding Nelk Paasch se nit, söns weed se welk Tschimmela, tschimmela, …

En Schör voll Karmenade (En boore Huhzick) Weiterlesen »

Mundart, Niederdeutsch und Dialekte | 1930


Dat es e Leedche koot un god juchheidi, heida! Dat Leedche vum Zylinderhot juchheidi, heida! Un wä do säht, dä stündt nit god dä kennt nix vum Zylinderhot Juchheidi, juchheida juchheidi, heidalala, Juchheidi, juchheida juchheidi, heida Un op Konzäät un Maskeball juchheidi, heida! Do dragen in de Häären all juchheidi, …

Dat es e Leedche koot un god (Dä Zylinderhot) Weiterlesen »

Karnevalslieder | Mundart, Niederdeutsch und Dialekte | | 1930


Dä ein dä sprich vum Rundfunk vill dä andre eß jeden Ovend blau – Meer bruche nit noh´m Radio ze wandre un och zovil Schabau eß mau! M e e r dhun noh’m große Goethe nur uns richte Dä säht:” J e t Jeckerei eß nett un schön!” Un och …

Dä ein dä sprich vum Rundfunk vill (Fastelovends-Rundfunkmarsch) Weiterlesen »

Karnevalslieder | Mundart, Niederdeutsch und Dialekte | | 1930


Beseet üch ens de Fraue Vun hückzodag genau Die han jet en de Maue, Un sin och gar zo schlau. Se sporte allemolde mem Mann su öm de Wett, Un sin en jedem Falle Su schmal doch wie en Brett Nettche, Bell un och et Lott Fahre hück Motorrad flott …

Beseet üch ens de Fraue (De moderne Frau) Weiterlesen »

Couplet | Karnevalslieder | Mundart, Niederdeutsch und Dialekte | , | 1930