Hans Pitterken liet sin Pferdchen beschlon

mp3 anhören"Hans Pitterken liet sin Pferdchen beschlon" zum Anhören, als Download, als Buch oder als CD bei Amazon

Hans Pitterken liet sin Pferdchen beschlon
liet et den hogen Berg op gon
den hogen Berg, den tiepen Dal
wo Hans Piiterken sterven sall
Stervt hei dann, dann is hei doot
begrave mir om onder de Rosen root
Wenn die Rosen fallen
singen die Nachtegallen
wenn die Nachtegallen sengn
sall Hans Pitterken ut dem Grave sprengn

in: Macht auf das Tor (1905)

Liederthema:
(1905)