Uns Kölsch dat kann nit sterve

Volkslieder » Heimatlieder »

Uns Kölsch, dat kann nit sterve,
Et litt ze deef em Bloot,
Dröm mööchten se´t verderve,
Dröm han se Peck un Woot
Grad deshalb liehrt, Ihr Weechter
De Quös de kölsche Aat,
Un hat för fremb Geleechter,
Dat Spröchelche parat

Uns Kölsch hät för uns Kölsche
en eige Melodie,
Un nor wä he gebore,
versteiht sing Poesie,
Su dröcklich un gemötlich
eß keine andere Klaaf,
un miehter Klang un Musik
hät kei Kristall em Schaaf

Gingk och die letzte Johre,
Mänch Ideal zom Troor,
Jet ha’mer nit verloore,
Un dat eß d’r Humor
Wie mänche ale Knubbel,
Dä eesch uns Kölsch veraach,
Dä hät beim richt’ge Bubbel,
Gekresche un gelaach.

Uns Kölsch hät för uns Kölsche
en eige Melodie…

Wie eß et en d’r Fremde?
Do häß die Geld, dien Bett –
Do merks met richt’ger Schämde –
Et fählt noch immer jett,
Do mööchs dich selvs bedoore,
Op eimol schleis do’t Rad,
Do höösch met beidse Ohre,
Ding Muttersproch – kölsch Platt!

Uns Kölsch hät för uns Kölsche
en eige Melodie…

Uns Kölsch dat heilt och Schmätze
Wann’t Leid wie Metzer schnick –
Bich et ‘nem kölsche Hätze –
Wie flöck beß do et quick:
Do muß im ihrlich sage,
Wat dich bedröck un plog.
Kein Sproch kann besser trüste,
Wie uns leev Muttersproch.

Uns Kölsch hät för uns Kölsche
en eige Melodie…

Uns Kölsch eß grad wie Kölle,
Uns en’t Gemöt gbrannt.
Die anders et verzälle,
Han Kölle nie gekannt.
Un wä uns dat well nemme,
Met unsrer Eigenart,
Muß bes zom Hätze klemme,
Do lit dä Schatz verwahrt.

Uns Kölsch hät för uns Kölsche
en eige Melodie…

Text: Alois Frings , Köln , ca. 1930 (1885-1973)
in Kölsche Lieder (ca. 1930)

.