Kölsche Lieder von A - Z

53 Lieder - Kölsche Lieder

Eß mer op en Kinddauf engelade (Kinddauf-Fess unger Krahnebäume)

Eß mer op en Kinddauf engelade, Dat kann nix schade, do geiht mer hin Denn vun Hätze kann mer sich vermaache Et gitt ze laache un vill zo sin So´n Fest ist edel, em richt´ge Veedel, die ganze Naach, do geiht et trallala la-la! So´n Fest ist edel, em richt´ge …

Eß mer op en Kinddauf engelade (Kinddauf-Fess unger Krahnebäume) Weiterlesen »

...

Mundart, Niederdeutsch und Dialekte | Liederzeit: | | 1909


Et blotzden alles rein un blank (En Kölsche Kirmes vun domols)

Et blotzden alles rein un blank, De Schotteln un de Kumpe, Geschoot wood Stuvv un Desch un Bank, Kein Huusfrau leht sich lumpe. Sei dhät de Wegge backe, Hä wor de Wöhsch am hacke Gewäult, gekoch, Gefäg, gestoch Dat wor en Kirmes noch Mer Junge schleppten Lauv un Gröns Fott …

Et blotzden alles rein un blank (En Kölsche Kirmes vun domols) Weiterlesen »

...

Karnevalslieder | Liederzeit: | , | 1878


Et Fröhjohr dat eß doch de prächtigste Zick

Et Fröhjohr, dat eß doch de prächtigste Zick We geiht do dem Minschen et Hätz op su wick! Nä eß dat schön, ‘t Gras weed ald grön, Wieß blöht de Primmel, blau kick der Himmel, Fän us dem Meer Maifesch schwemmp her, Un durch der Bösch höpp de Mösch! Deef …

Et Fröhjohr dat eß doch de prächtigste Zick Weiterlesen »

...

Karnevalslieder | Mundart, Niederdeutsch und Dialekte | Liederzeit: | 1870


Et litt en Stadt voll Glanz un Praach (Alaaf Kölle) Et litt en Stadt voll G

Et litt en Stadt voll Glanz un Praach Am schönsten deutschen Strom, Do größe stolz op helliger Waach De Tön vum iwigen Dom; Wo eß en Heimat, schön wie ming? Alaaf, alaaf mie Köl’n am Rhing! Et klingk en Sproch su ganz apaat Genöglich, leev un lus. Se eß vun …

Et litt en Stadt voll Glanz un Praach (Alaaf Kölle) Et litt en Stadt voll G Weiterlesen »

...

Karnevalslieder | Mundart, Niederdeutsch und Dialekte | Liederzeit: | 1922


Et log ner Geiß ens schwer om Hätz

Et log ner Geiß ens schwer om Hätz Dat sei bloß hatt dat Stümpche Stätz Dä Stätz, dä wollt nit wahße Dä Stätz, dä wollt nit wi-wa-wahße Dä Stätz, dä Stätz dä klitzekleine Stümpchesstätz Met dem Stümpche dhät se wibbele Dhät se wibbele, seufs un säht Die paar Höörcher, die …

Et log ner Geiß ens schwer om Hätz Weiterlesen »

...

Mundart, Niederdeutsch und Dialekte | Liederzeit: | 1894


Et Schmitze-Nettche zapperlot

Et Schmitze-Nettche, zapperlot Wie staats kütt dat erahn Em Krinolin un Schäferhot Morjü, dat mög ich hann Französisch un Englisch sprich et fix Jo sprich et fix Jo sprich et fix Doch en der Köch, do kann et nix „Hör, Nettche!“ säht ehr ens Herr Schmitz, „Hück sinn meer unger …

Et Schmitze-Nettche zapperlot Weiterlesen »

...

Karnevalslieder | Mundart, Niederdeutsch und Dialekte | Liederzeit: | 1865


Fastelovend eß gekumme

Fastelovend eß gekumme! All de Kölsche sin aläät, Üvverall gonn decke Trumme, Üvverall do weed getrööt Durch die Stroße springe Gecke, Gääl der ein, der andere grön; Wat se och zesammeflecke, Jeder meint, sing Kapp wör schön. Wie de Ale su de Junge! Plätsch un Raspel en der Hand, Kütt …

Fastelovend eß gekumme Weiterlesen »

...

Karnevalslieder | Mundart, Niederdeutsch und Dialekte | Liederzeit: | 1910


Flöck vergönn de Kinderjöhrcher (Ahle Junggesell)

Flöck vergönn de Kinderjöhrcher, kölsche Junge, merkt et good! Bahl sin gries de schwatze Höhrcher, höösch un langsam lauf et Bloot. Doht et ziggig üvverläge, wer en Frau hät, eß eesch Mann! Fählt och ens dä Kindersäge, wer weiß, wat noch wähde kann Nett wor ich en junge Johre, flink …

Flöck vergönn de Kinderjöhrcher (Ahle Junggesell) Weiterlesen »

...

Karnevalslieder | Mundart, Niederdeutsch und Dialekte | Liederzeit: | 1850


Fresch op met hellem Klang (Alaaf mie Kölle)

Fresch op, fresch op, met hellem Klang dat Leed vun Kölle gesunge, Wat meer em Hätz ald johrelang bal leis, bal laut geklunge. Et lidd op Stadt un Dom un Rhing vun Gklöck un Glanz ne Sching Et singk un klingk em heimsche Klaaf: Alaaf, mie Köllen, alaaf! Wem kölsche …

Fresch op met hellem Klang (Alaaf mie Kölle) Weiterlesen »

...

Karnevalslieder | Mundart, Niederdeutsch und Dialekte | Liederzeit: | 1930


Gecke Ditz hör op mem Denke

Gecke Ditz, hör op mem Denke Komm, verschaff deer Amelung Nemm et Sackdoch, dun et schwenke Zopp dich en al Zigge, Jung Wat Alt-Kölle uns gegevve Dat weed wackrig, dat soll levve Hüser, Gäßcher, kromm un schmal – Un och do: Kölsch Orginal Eeschtens soll der „A r n o …

Gecke Ditz hör op mem Denke Weiterlesen »

...

Karnevalslieder | Mundart, Niederdeutsch und Dialekte | | 1925