Horae Belgicae von A - Z ..

Alle Lieder aus: "Horae Belgicae".

Het comet een scip geladen
Hent aen dat hoochste boort;
Maria hout dat roeder,
Die enghel stuurt dat voort.

Maria, godes moeder,
Gelaevet moetstu sijn!
Wi [...] ...

Marienlieder | Weihnachtslieder | Liederzeit: | 1600


Komt hier al by en hoort een klucht!
ik zing van Pierlala
een drollig ventjen vol genucht,
de vreugd van zyn papa.
wat in zyn [...] ...

Balladen | Couplet | Politische Lieder | Liederzeit: | 1700