Horae Belgicae von A - Z ..

Alle Lieder aus: "Horae Belgicae".

Het comet een scip geladen Hent aen dat hoochste boort; Maria hout dat roeder, Die enghel stuurt dat voort. Maria, godes moeder, Gelaevet moetstu sijn! Wi waren al verlaeren, En dedet u lieve kindekijn. Maria, godes moeder, Gelaevet moetstu sijn, Verweende coninginne, Der enghelen aenneschijn. Maria, godes moeder, Woe is u lof so breit! Ten ... Weiterlesen ... ...

Marienlieder | Weihnachtslieder | Liederzeit: | 1600


Komt hier al by en hoort een klucht! ik zing van Pierlala een drollig ventjen vol genucht, de vreugd van zyn papa. wat in zyn leven is geschied, dat zult gy hooren in dit lied, ‚t is al van Pierlala, sa sa! ‚t is al van Pierlala. Hoe zeer werd Pierlala bemind van vader, moeder ... Weiterlesen ... ...

Balladen | Couplet | Politische Lieder | Liederzeit: | 1700