De Bukoh un dat Bälamm

Volkslieder » Tiere - Reime über Tiere

mp3 anhören"De Bukoh un dat Bälamm" zum Anhören, als Download, als Buch oder als CD bei Amazon

De Bukoh un dat Bälamm
de güng tosam to holt
se stött´n sik de Köppelken
an all de lütt´n Stöckelken
da sä de Bukoh: Bu
da sä dat Bälamm: Bä

De Bukoh un dat Bälamm
de güng tosam to holt
se stött´n sik de Bükelken
an all de lütt´n Strükelken
da sä de Bukoh: Bu
da sä dat Bälamm: Bä

De Bukoh un dat Bälamm
de güng tosam to holt
se stött´n sik de Öhreken
an all de lütt´n Döreken
da sä de Bukoh: Bu
da sä dat Bälamm: Bä

De Bukoh un dat Bälamm
de güng tosam to holt
se stött´n sik de Beneken
an all de lütt´n Steneken
da sä de Bukoh: Bu
da sä dat Bälamm: Bä

in: Macht auf das Tor (1905)

.