Bremer Stadtmusikanten

De Kukuk un de Kiwit

De Kukuk un de Kiwit
de danzten up den Butendiek
dunn kam een lütten Spreen
de wull dat tanzen sehn
de Kukuk nahm een Steen
un smeet de Spreen an´t Been
„Au au min Been!“
Schreeg up de Spreen
„Nu hew´t ik´t danzen sehn!“

in: Macht auf das Tor (1905)

mp3 anhören CD buch

Liederthema: Tanzlieder
(1905)
Schlagwort: |