Tirol is lei oans
Is a Landl a kloans
Is a shians, is a feins
Und dös Landl is meins

Mei Liab is Tirol
Is mei Weh und mei Wohl
Is mei Guat und mei Hab
Is mei Wiag und mei Grab

Tirol is lei oans –
Wie dös Landl is koans
In der Nah, in der Fern
Ist koans auf der Erdn

Text: Sebastian Rieger , 1867-1953 , Groß-Reiß bei Innsbruck –
Musik: Vinzenz Goller , 1872-1953
in Alpenrose (1924)