Karnevalslieder-Album von A - Z ..

Alle Lieder aus: Karnevalslieder-Album.

Ehr Hähren un Mammsellcher, Kutt her vun fähns un noh, Der Mann mem Carussellche, Pitt-Jüppchen, dä eß doh! Pitt-Jüppchen drieht am Rädche, Sing Frau die schleit de Trumm, De Urgel hält Janettche Un Settchen de Lavumm, De Urgel hält Janettche Un Settchen de Lavumm. Jedes Pähdche kritt ne Jung, Füßche, Schimmel, Bläß ov Brung. Tschimmla, ... Weiterlesen ... ...

Text: | (von etwa 1868)


En Bützchen eß en adig Ding Wer weiß nitt, we dat deiht Dat schmäck su lecker, schmäck su fing Et Hätz em Liev uns schleiht Mer iß et nitt un drink et nitt, Un doch schmäck et su good, Su dat mer gar nitt satt et kritt, Noh mieh noch immer loot Als Weckelditzche weed ... Weiterlesen ... ...

(von etwa 1873)


 En Schör voll Karmenade Jung, da ´ß e Seil, wat trick Un meer sin engelade Die ganze kölsche Klick Meer liene uns ne Schwenker Wann franzelig och de Mau ne richt´ge Lievverrenker V´leich finge meer och en Frau Kavelöres, he ding Nelk Paasch se nit, söns weed se welk Tschimmela, tschimmela, hopsassa, Tschimmela, tschim, Partie Loßt ... Weiterlesen ... ...

(von etwa 1930)


Erwachs do morgens uus dem Draum Un liß em Bett noch quer, Dann sinn och als op Strohß un Baum De Möschen en der Wehr. Se baden sich em Strohßestöbb En aller Herrgottsfröhd; De Mösch, die spring, die Mösch die höpp Un piepschun weed nit möd Mösch, Mösch, Mösch, die Mösch, Die Mösch die höpp ... Weiterlesen ... ...

Text: | (von etwa 1893)


Et blotzden alles rein un blank, De Schotteln un de Kumpe, Geschoot wood Stuvv un Desch un Bank, Kein Huusfrau leht sich lumpe. Sei dhät de Wegge backe, Hä wor de Wöhsch am hacke Gewäult, gekoch, Gefäg, gestoch Dat wor en Kirmes noch Mer Junge schleppten Lauv un Gröns Fott us dem Poozegrave; Dat wor ... Weiterlesen ... ...

(von etwa 1878)


Et Fröhjohr, dat eß doch de prächtigste Zick We geiht do dem Minschen et Hätz op su wick! Nä eß dat schön, ‘t Gras weed ald grön, Wieß blöht de Primmel, blau kick der Himmel, Fän us dem Meer Maifesch schwemmp her, Un durch der Bösch höpp de Mösch! Deef en et Hätz trick Freud‘ ... Weiterlesen ... ...

Text: | (von etwa 1870)


Et log ner Geiß ens schwer om Hätz Dat sei bloß hatt dat Stümpche Stätz Dä Stätz, dä wollt nit wahße Dä Stätz, dä wollt nit wi-wa-wahße Dä Stätz, dä Stätz dä klitzekleine Stümpchesstätz Met dem Stümpche dhät se wibbele Dhät se wibbele, seufs un säht Die paar Höörcher, die paar Zibbele Sin de Möh ... Weiterlesen ... ...

Text: | (von etwa 1894)


Et Schmitze-Nettche, zapperlot Wie staats kütt dat erahn Em Krinolin un Schäferhot Morjü, dat mög ich hann Französisch un Englisch sprich et fix Jo sprich et fix Jo sprich et fix Doch en der Köch, do kann et nix „Hör, Nettche!“ säht ehr ens Herr Schmitz, „Hück sinn meer unger uns Koch mer nen Brei ... Weiterlesen ... ...

Text: | (von etwa 1865)


Flöck vergönn de Kinderjöhrcher, kölsche Junge, merkt et good! Bahl sin gries de schwatze Höhrcher, höösch un langsam lauf et Bloot. Doht et ziggig üvverläge, wer en Frau hät, eß eesch Mann! Fählt och ens dä Kindersäge, wer weiß, wat noch wähde kann Nett wor ich en junge Johre, flink und we en Fedder leech, ... Weiterlesen ... ...

(von etwa 1850)


Ich setze stell en mingem kleine Stüffche Un sinn erunder op der Girjuhnsdreesch, Dhunn ich de Nas trakteere met em Schnüffche, Dann kumme meer de leev Gedanken ehsch; Et strich de Katz sich höhsch an mingem Kleidche, Dobei steiht ehr et Stätzche piel opräch. Ming Blootfink singk et Leed vum Adeleidche, Vergnög eß alles wat ... Weiterlesen ... ...

(von etwa 1875)