Wichern von A - Z ..

Lütt Matten, de Has, de mak sik en Spaß, he weer bi´t Studeeren, dat Danzen to lehren, un danz ganz alleen op de achtersten Been. Keem Reinke, de Voß un dach: "Das en Kost!" un seggt: "Lüttje Matten, so flink oppe Padden? Un danzst hier allen oppe achtersten Been? Kumm, lat uns tosam! Ik kann as de Dam'. De Kreih, de speelt Fitel; denn geiht dat kanditel; denn geiht dat mal schön op de achtersten Been!" Lütt Matten gev Pot. De Voß beet em dot un sett sik in Schatten, verspies' de lütt Matten. De Kreih, de kreeg een vun de achtersten Been Text: Klaus Groth (1819 - 1899) Musik: Karoline Wichern (1836 - 1906), auch Fr. Friedrichs, 1890 in Hamburger Jugendlieder (1922)

Lütt Matten, de Has, de mak sik en Spaß, he weer bi´t Studeeren, dat Danzen to lehren, un danz ganz alleen op de achtersten Been. Keem Reinke, de Voß un dach: „Das en Kost!“ un seggt: „Lüttje Matten, so flink oppe Padden? Un danzst hier allen oppe achtersten Been? Kumm, lat uns tosam! Ik kann ... Weiterlesen ... ...

Jägerlieder | Kinderlieder | Mundart, Niederdeutsch und Dialekte | Liederzeit: | 1850