Bremer Stadtmusikanten

I bin a kleins Bäurle,
metz all Johr a Säule.
Jetz führt der Teufel Soldata drher,
die fresset mei Säule mitsamt am Schmer.

A 180921. Suppingen, Kr. Blaubeuren, Württ. (1948 an DVA) – nach Steinitz I S. 57
mp3 anhören CD buch