Bremer Stadtmusikanten

Ach Pitter nemm mich

Ach Pitter nemm mich
onn schlag mir de Tromm
onn fahr mir dat Lieschen
em Schlitten herom

bei Simrock 335

mp3 anhören CD buchLiederthema: Winterlieder
(2009)
Schlagwort: |