Bremer Stadtmusikanten

Sloap Kindken sloap

mp3 anhören CD buch

mp3 anhören CD buch

…slap to min hertlev Söhneken

Sloap Kindken sloap
dar buten steit´n Schaap
Die Moder plant´t en Böneken
slap to, min hertlev Söhneken
Sloap Kindken sloap

( nach Dittmar und Simrock )


Liederthema: Allgemein
(2008)
| - -