Bremer Stadtmusikanten

Dat du mien Leewsten büst von A - Z

1 Lieder - Dat du mien Leewsten büst

mp3 anhören CD buch

Die Noten zu "Dat du min Leevsten büst":

Dat du min Leevsten büst

Dat du min Leevsten büst

Dat du min Leevsten büst dat du woll weeß Kumm bi de Nacht kumm bi de Nacht segg wo du heeßt Kumm du um Middernacht kumm du Klock een Vader slöpt, Moder slöpt, ick slap alleen Klopp an de Kammerdör fat an de Klink Vader meent, Moder meent, dat deit de Wind Kumm denn de Morgenstund, kreiht de ol Hahn.

Liebeslieder | Mundart, Niederdeutsch und Dialekte | Liederzeit: | | 1900