Lieddichter: Frings (Alois)

..

( Kölsche Originale)

Gecke Ditz, hör op mem Denke
Komm, verschaff deer Amelung
Nemm et Sackdoch, dun et schwenke
Zopp dich en al Zigge, Jung
Wat Alt-Kölle uns […]

Karnevalslieder | Mundart, Niederdeutsch und Dialekte | 1925