Frings (Alois) von A - Z ..

Gecke Ditz, hör op mem Denke Komm, verschaff deer Amelung Nemm et Sackdoch, dun et schwenke Zopp dich en al Zigge, Jung Wat Alt-Kölle uns gegevve Dat weed wackrig, dat soll levve Hüser, Gäßcher, kromm un schmal – Un och do: Kölsch Orginal Eeschtens soll der „A r n o l d“ kumme Wanger heesch ... Weiterlesen ... ...

Karnevalslieder | Mundart, Niederdeutsch und Dialekte | | 1925