Bremer Stadtmusikanten

Sunner Klaus de grote Mann

kloppt an alle Dören an

Sunner Klaus de grote Mann
kloppt an alle Dören an
Lüttje Kinner bringt he wat
Grote stickt he in´en Sack

in: Macht auf das Tor (1905)

mp3 anhören CD buch


Dieser Kinderreim in: (1905)
Kinderreime im Überblick (1300): Alle Kinderreime
Spiele im Überblick (800): Alle Kinderspiele
Schlagwort: |