Bremer Stadtmusikanten

Huppe Huppe Ride

Allgemein | | | 2008 |

Huppe Huppe Ride
hen nach Fruken Wide
Fruke Wide was en gode Fru
nehm mein Hänschen up den Schoot
Gaw em ´n Stutten Botterbrot
und davon ward dat Kindken soooooo grot


bei Simrock , 59
bei „soooooo grot“ wird das Kind hochgehoben

mp3 anhören CD buch