Witt witt witt mein Mann ist kommen

Kinderreime | 2008

Mp3, CDs und Bücher dazu:CD buchWitt witt witt mein Mann ist kommen
Witt witt witt was hat er g´bracht?
Witt witt witt e Sack voll Taler
Witt witt witt wo hat er´s genommen?
Witt witt witt ich weiß es nicht
Kugelbüchs Kugelbüchs

bei Meier 283

..Mp3, CDs und Bücher dazu: :

CD buch