Wanns Leberkaas regnet


mp3 anhören CD buch

Wanns Leberkaas regnet
und Bratwürschtl schneit,
nacha bitt´ ma den Herrgott,
dass´s Wetter so bleibt.


Liederthema: Gstanzln
(1930)
Schlagwort: | - -