De dicke Dirk drög den dünnen Dirk

Zungenbrecher | 1905
CD buchDe dicke Dirk
drög den dünnen Dirk
düörch den dicken deipen Dreck
Dao drückete de dünne Dirk
den dicken Dirk
in den dicken deipen Dreck

in: Macht auf das Tor (1905)

CD buch