Bremer Stadtmusikanten

Da hest en Daler

Allgemein | | | 2009 |

ga to Mark Da hest en Daler
ga to Mark
Kop en Karp
Kop en Krusch (Karausche)
Ga na Hus
Kak en gar
Denn smeckt he rar, rar, rar!

aus Bielefeld : Dittmar 83 und Simrock 14, auch hier wird dem Kind in die Hand geschlagen und zuletzt gekrabbelt

mp3 anhören CD buch