Nu doht de Dagen lengen

Kinderreime | 2009

nu deht de Winter strengen

Nu doht de Dagen lengen
nu deht de Winter strengen
ach d´durt nich mihr lang
kümmt de Sünn werre rut
denn bläugen de Blömings
denn grönt dat Krut

in: Macht auf das Tor (1905)Mp3, CDs und Bücher dazu: :

CD buch