Huller de Buller de Wagen de brikt

Kinderreime | 2009

De Peere sunt alle verdrunken Huller de Buller! de Wagen de brikt
De Peere sunt alle verdrunken
Wanne, a wanne, wo weende de Knecht
Wo flökde, wo flökde de Junker in: Macht auf das Tor (1905)
Mp3, CDs und Bücher dazu: :

CD buch