Hopp Wächtele Hopp

Kniereiter | | 2008

Hopp Wächtele Hopp
Was gilt das Stroh im Schloß
´s Büschele kost drei Batza
s´Mädele (Bübele) will net wachsa
Hopp Hopp Hopp

bei Birlinger 47
Mp3, CDs und Bücher dazu: :

CD buch