Hopp de Hopp der Hans ist hier

Kniereiter | | 2008

Hopp de Hopp der Hans ist hier
Hopp de Hopp was will er hier?
Hopp de Hopp er will ein Weib
Hopp de Hopp er ist nit gescheidt

bei Meier 188
Mp3, CDs und Bücher dazu: :

CD buch