Heija Pupeia! En et Frühjohr kommt der Mai an

Kind und Wiege | , | 2009

Heija Pupeia!
En et Frühjohr kommt der Mai an
Wenn andre Kennerkens spölen gonn
dann mott ick an de Wieg´ stohn
De Wieg die geit: knick knack
Schloop, du kleiner Dicksack

aus Moers – Erk II. 4/5 , 105
Mp3, CDs und Bücher dazu: :

CD buch